การดำเนินงานแนะแนวการศึกษาฯ

โพสต์31 ต.ค. 2559 22:29โดยโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม.30   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2559 22:31 โดย สพม.ชย. จ.ชัยภูมิ ]
การดำเนินงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม.30