ข่าวโรงเรียนในสังกัด

การดำเนินงานแนะแนวการศึกษาฯ

โพสต์31 ต.ค. 2559 22:29โดยโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม.30   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2559 22:31 โดย สพม.ชย. จ.ชัยภูมิ ]

การดำเนินงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม.30

ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โพสต์31 ต.ค. 2559 22:22โดยสพม.ชย. จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2559 22:22 ]

สพม.30 ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัด ร่วมลงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ผ่านทางเว็บไซต์ของ สพม.30 ณ บัดนี้เป็นต้นไป

1-2 of 2